o nas

Kieruje nami
nauka i technologia

zobacz wideo

Odkryjemy informacje zawarte
w Twoich genach

IMAGENE.ME tworzy zespół profesjonalistów z dziedziny biotechnologii, medycyny, genetyki i informatyki. Nasi eksperci łączą aktualną światową wiedzę opartą na rzetelnych danych i faktach z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. 

Na co dzień działamy ramię w ramię z renomowanymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Polskie laboratorium, z którym współpracujemy przy sekwencjonowaniu DNA, w międzynarodowym procesie certyfikacji EMQN i GenQA uzyskało najlepszy wynik z grona 127 jednostek, które wykonują badania w systemie Illumina NovaSeq 6000.

wierzymy, że
“Każda osoba zasługuje na dostęp
do swoich danych genetycznych,
przedstawionych w zrozumiały sposób.”
naszym celem jest
“Opracowanie kompletnego pakietu technologii i narzędzi, który umożliwi każdej osobie bezpieczny dostęp do rzetelnych i zrozumiałych danych na temat jej zdrowia, a następnie - pozwoli na podejmowanie dopasowanych do tej osoby decyzji polepszających jakość zdrowia i życia.”
IMAGENE.ME
w liczbach
 • zatrudniamy ponad
  50
  specjalistów w swoich dziedzinach
 • przebadaliśmy DNA niemal
  4000
  osób
 • dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe
  9,8 mln
  złotych
artykuły
 • Jakość oceniona wzorowo. Certyfikacja EMQN
  Laboratorium IMAGENE.ME w 2022 roku brało udział w kilku programach certyfikacyjnych w ramach zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, organizowanych przez EMQN i GenQA. To największe organizacje na świecie zajmujące się kwestią certyfikacji działań laboratoriów. W styczniu IMAGENE.ME otrzymało wyniki pierwszej certyfikacji – EMQN. Otrzymaliśmy maksymalną liczbę punktów we wszystkich ocenianych obszarach.
 • Czy aplikacja mobilna może pomagać leczyć? Wyniki testów klinicznych to potwierdzają
  Postęp technologii informatycznych, coraz lepsze telefony komórkowe, z którymi się nie rozstajemy oraz coraz ciekawsze sposoby wykorzystywania aplikacji mobilnych sprawiły, że świat związany z medycyną zauważył potencjał nowych możliwości.
 • Polski wkład w odkrycie związku między genami a koronawirusem i COVID-19. Dr Karolina Chwiałkowska współautorką ważnej publikacji naukowej
  Geny zlokalizowane w trzecim chromosomie człowieka mogą mieć kluczowe znaczenie w określeniu, dlaczego ludzie różnie reagują na zakażenie COVID-19 i inaczej przechodzą chorobę wywołaną wirusem. To wnioski z pierwszych na świecie wyników analiz opartych o badania całego ludzkiego genomu. Współautorką publikacji na ten temat w prestiżowym czasopiśmie New England Journal of Medicine jest dr Karolina Chwiałkowska, biotechnolog z Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i firmy IMAGENE.ME.

Tworzymy przyszłość genetyki w oparciu o najnowszą technologię i wiedzę

Dowiedz się więcej o tematach, które poruszamy w naszej codziennej pracy.

poznaj

filary naszej pracy

medycyna

Współpracujemy z wybitnymi specjalistami w obszarze diagnostyki genetycznej i lekarzami wielu specjalizacji, by zapewniać każdej osobie największą możliwą szansę skutecznej diagnozy. Zależy nam na szerokiej, konstruktywnej współpracy ze środowiskiem lekarskim.

technologia

Nowoczesne technologie mogą być realnym wsparciem w profilaktyce i w terapii, co udowodniły nasze wcześniejsze wdrożenia. Zaawansowane systemy wykorzystujące machine learning czy sztuczną inteligencję to dla nas ważny element działalności.

wiedza

Rzetelna, najnowsza wiedza naukowa i medyczna powinna być szeroko dostępna, stale aktualizowana oraz podana w przystępny sposób, tak, aby mogła wpływać na jakość zdrowia i życia człowieka.

zespół

Za sukcesem
IMAGENE.ME
stoi zespół ekspertów
z wielu dziedzin

ludzie

z wizją

dr hab.
Mirosław Kwaśniewski
CEO
Genetyk, biolog molekularny, bioinformatyk, kierownik Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Założyciel IMAGENE.ME.
eksperci

IMAGENE.ME

 • dr Karolina Chwiałkowska
  Biotechnologia
 • dr Paweł Gajdanowicz
  Medycyna spersonalizowana
 • dr Urszula Korotko
  Bioinformatyka
dr Karolina Chwiałkowska

Genetyk molekularny, lider zespołu biotechnologicznego w IMAGENE.ME, pracownik naukowy w Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Doktor nauk biologicznych.

Kurator wariantów genetycznych związanych z cukrzycą monogenową w ClinGen (The Clinical Genome Resource, NIH, USA). Członek Amerykańskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (ASHG).

Specjalista w dziedzinie interpretacji patogenności germinalnych wariantów genetycznych oraz ustalania i doprecyzowywania kryteriów ACMG/AMP w odniesieniu do określonych chorób oraz genów.

W ramach pracy naukowej specjalizuje się w analizach w zakresie epigenetyki, transkryptomiki i genomiki nowotworów oraz chorób metabolicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno laboratoryjne, jak i bioinformatyczne w zakresie przygotowywania prób, przeprowadzania sekwencjonowania następnej generacji (NGS) i analizie uzyskanych wyników. Warsztat naukowy w zakresie wielkoskalowych analiz genomicznych rozszerzała podczas stażu w Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA, USA).

Współautorka wielu artykułów naukowych (Nature, Plos Genetics, Human Genetics, Frontiers in Genetics, Cancers) oraz kierownik i wykonawca szeregu projektów badawczych finansowanych w ramach uznanych grantów krajowych i europejskich. W ramach prowadzonych projektów opracowywała i wdrażała nowe technologie oparte o NGS. Wspierała zespół zarządzający jednym z największych światowych projektów związanych z genomiką człowieka – The COVID-19 Host Genetics Initiative.

Dr Karolina Chwiałkowska brała udział w wielu międzynarodowych szkoleniach w zakresie genetyki i genomiki klinicznej chorób rzadkich oraz wykorzystania technologii sekwencjonowania eksomu (WES) i genomu (WGS) w diagnostyce klinicznej rzadkich chorób u dzieci (The European Joint Programme on Rare Diseases; The Foundation for Rare Diseases; The Jackson Laboratory, USA; Precision Medicine Advisors, USA), a także certyfikacjach organizowanych przez Europejską Agencję Kontroli Jakości Badań Genetycznych (European Molecular Genetics Quality Network – EMQN) oraz Genomic Quality Assessment (GenQA, Oxford University NHS Foundation Trust).

W IMAGENE.ME kieruje zespołem biotechnologów i interpretacją funkcjonalną wariantów genetycznych, współpracując ściśle z bioinformatykami, diagnostami laboratoryjnymi i lekarzami genetykami klinicznymi.

Prywatnie jest miłośniczką kotów i dalekich podróży.

dr Paweł Gajdanowicz

Lider zespołu badawczo-rozwojowego w IMAGENE.ME, pracownik naukowy w Katedrze Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Doktor nauk biologicznych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze biologii molekularnej, które zdobywał w prestiżowych instytucjach naukowych w Europie (Potsdam Universitaet, Max Planck Institute, CNRS-INRA Montpellier) i Polsce (Instytut Biologii Doświadczalnej im M. Nenckiego PAN).

Autor prac naukowych z obszarów biofizyki, immunologii, alergologii, onkologii, biologii molekularnej i medycyny spersonalizowanej, publikowanych w prestiżowych czasopismach o międzynarodowym zasięgu (m.in. PNAS, Nature, Oncogene).

Doświadczony w przygotowaniu i realizacji badań klinicznych. Kierownik i wykonawca licznych projektów naukowych i badawczo-rozwojowych finansowanych przez instytucje krajowe i zagraniczne.

W IMAGENE.ME zajmuje się koordynacją projektów B+R na wszystkich etapach ich realizacji. Członek Europejskiej Agencji Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI).

Prywatnie zapalony entuzjasta sportów górskich i podróżowania.  

dr Urszula Korotko

Bioinformatyk, specjalista z zakresu wieloskalowej analizy danych genomicznych dotyczących epigenetyki i onkologii. Doktor nauk biologicznych. W IMAGENE.ME koordynuje prace zespołu analityków danych i identyfikacją nowych asocjacji genetyczno-fenotypowo-behawioralnych.

Dr Urszula Korotko posiada wieloletnie doświadczenie w branży bioinformatycznej. Jest absolwentką studiów biotechnologicznych oraz informatycznych. Specjalizuje się w analizie danych pochodzących z sekwencjonowania wysokoprzepustowego.

Analizuje dane pochodzące z sekwencjonowania genomów, transkryptomów oraz metylomów. Jest autorem programów służących do analizy danych uzyskanych metodą MSAP-seq oraz WBGS/RRBS.

Była wykonawcą w wielu projektach naukowych oraz badawczo-rozwojowych realizowanych na uczelniach oraz w firmach biotechnologicznych w Polsce. Uczestniczyła w szeregu międzynarodowych konferencji, na których prezentowała wyniki badań naukowych. Jest również współautorką artykułów opublikowanych w prestiżowych czasopismach z listy JCR.

W IMAGENE.ME kieruje zespołem bioinformatyków, odpowiada za analizy bioinformatyczne próbek klientów oraz bierze udział w projektach badawczo-rozwojowych.

Mirosław Kwaśniewski

Założyciel i prezes IMAGENE.ME, genetyk molekularny, bioinformatyk, specjalista w dziedzinie wielkoskalowych technologii genomicznych i interpretacji danych biomedycznych. Doktor habilitowany w dziedzinie nauk biologicznych.

Od 2016 roku jest kierownikiem Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Był/jest kierownikiem i wykonawcą w wielu projektach naukowych finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych.

Jest doradcą firm biotechnologicznych w obszarze wykorzystania technologii Next Generation Sequencing w badaniach naukowych i diagnostyce, doradcą FAO/IAEA w zakresie technologii genomicznych i ich praktycznego wykorzystania, przedstawicielem UMB na forach międzynarodowych w pracach dotyczących wdrażania strategii medycyny spersonalizowanej w krajach UE.

Jest jednym z pionierów koncepcji wykorzystania danych genomicznych i biomedycznych w działaniach z zakresu interwencji behawioralnej i spersonalizowanej profilaktyki zdrowia.

W roku 2017 został wyróżniony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Nagrodą I stopnia” za osiągnięcia naukowe.

Dołącz
do naszego zespołu
certyfikaty
współpracujemy z