wstecz

10.05.2022

Czy aplikacja mobilna może pomagać leczyć? Wyniki testów klinicznych to potwierdzają

Postęp technologii informatycznych, coraz lepsze telefony komórkowe, z którymi się nie rozstajemy oraz coraz ciekawsze sposoby wykorzystywania aplikacji mobilnych sprawiły, że świat związany z medycyną zauważył potencjał nowych możliwości.

Nasze telefony stały się nie tylko nośnikami informacji i ostrzeżeń, ale także asystentami codziennego życia, które przy prawidłowym korzystaniu z dobrodziejstw technologii mogą wspierać zdrowy styl życia lub pomagać nam w terapii niektórych chorób.

Niedawno Niemcy jako pierwszy kraj na świecie wprowadziły nowy rodzaj refundowanych wyrobów medycznych, które mogą zostać przepisane przez lekarza pierwszego kontaktu – tzw. „aplikacje medyczne”, pomagające w terapii i wspierające pacjenta cierpiącego z powodu określonych chorób. Jedną z tych chorób jest cukrzyca typu 2.

W środowisku medycznym zwykło się mawiać, że choroba ta dotyka osoby, które przez wiele lat swojego życia „zapracowały” sobie na nią. Niezdrowy tryb życia, niewłaściwa dieta i brak lub mocno ograniczona aktywności fizyczna to główne grzechy przyszłych cukrzyków. Na szczęście, szybka diagnoza choroby daje nadzieję na skuteczną terapię, a nawet – przy wdrożeniu leczenia połączonego z radykalną zmianą codziennych nawyków – szanse na wyleczenie.

Mobilne aplikacje spieszą z pomocą?

Diabetolodzy podkreślają, że wdrożenie dobrych nawyków do codziennego życia pacjentów to pierwszy krok. Kolejny, znacznie trudniejszy, to jak najdłuższa ich realizacja. I na tym etapie pojawia się miejsce dla mobilnych aplikacji pomagających pacjentowi w utrzymaniu wprowadzonych zmian.

Aplikacje dostępne „pod ręką”, w telefonie komórkowym, opracowane we współpracy z specjalistami diabetologami mogą monitorować zachowania pacjentów i wydawać dedykowane rekomendacje, zalecenia i ostrzeżenia, jak określone zachowania przekładają się na stan zdrowia i skuteczność terapii. Mogą mobilizować pacjenta do zmiany diety, zwiększenia aktywności czy zaprzestania pewnych niezdrowych zachowań. Co niezwykle ważne, pacjent musi mieć w ramach aplikacji poczucie zaopiekowania przez specjalistę, który z pomocą technologii będzie kontrolował a niekiedy nagradzał go za jego kroki.

Rekomendacje przekazywane pacjentowi muszą być spersonalizowane, czyli szyte na miarę jego potrzeb i uwzględniające jego indywidualne predyspozycje: behawioralne, ale i genetyczne, inaczej pacjent się szybko nimi znudzi. Taką innowacyjną aplikację stworzyliśmy w IMAGENE.ME wraz z naszym partnerem – klinicznym Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

Wyniki badań klinicznych

W czasie przeprowadzonych pilotażowych badań klinicznych udostępniliśmy aplikację cukrzycową pacjentom ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą typu 2 i po sześciu miesiącach sprawdziliśmy jej skuteczność w terapii porównując ją do grupy kontrolnej. Wyniki uzyskane w czasie badań przekroczyły nasze oczekiwania. Udowodniliśmy, że u pacjentów korzystających z naszej aplikacji terapia była skuteczniejsza. Poprawa wymiernych parametrów klinicznych była bardziej znacząca u osób korzystających z aplikacji mobilnej.

Co niezwykle ciekawe zaobserwowaliśmy również ciekawe różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami. Wydaje się, że nasze rozwiązania wykorzystane w aplikacji bardziej przypadły kobietom – grupa ta charakteryzowała się lepszymi wynikami badań niż grupa mężczyzn. Odkrycie to może potwierdzać, że kobiety bardziej świadomie podchodzą do tematu zarządzania własnym zdrowiem oraz są bardziej zdeterminowane do wprowadzania i utrzymania dobrych nawyków prozdrowotnych.

Rozpoczęliśmy pracę nad certyfikacją naszej aplikacji, mamy nadzieję, że stanie się ona dostępna dla pacjentów jako wyrób medyczny w niedalekiej przyszłości. Jesteśmy przekonani, że takich nowych rozwiązań, jak certyfikowane aplikacje medyczne, będzie się pojawiało na rynku coraz więcej, ponieważ na marnowanie szansy na lepszą skuteczność leczenia nie możemy sobie pozwolić.