Dlaczego warto wykonać
reanalizę danych genetycznych
dla celów profilaktycznych?

Badanie profilaktyczne jest szczególnie zalecane w przypadku chęci poznania predyspozycji genetycznych i podejmowania świadomych działań prozdrowotnych. Wiedza na temat potencjalnego ryzyka zachorowania to możliwość skuteczniejszej profilaktyki i – w razie potrzeby – zastosowania spersonalizowanego leczenia. Dlatego to rozwiązanie jest skierowane do osób, które ukończyły 16 rok życia.

Jeśli wykonałeś badanie WES w innej placówce (w dowolnym celu, np. badanie wykonano u Ciebie lub u członka Twojej rodziny, a Twoja próbka była próbką porównawczą np. jako rodzica w badaniu WES TRIO dziecka) i masz dostęp do surowych danych sekwencyjnych w formacie FASTQ (standardowy format danych w badaniu WES), możesz wykonać reanalizę danych w aplikacji IMAGENE.ME w celach profilaktycznych bez konieczności powtarzania sekwencjonowania! Dzięki temu, w znacznie niższej cenie, uzyskasz dostęp do wszystkich elementów badania im.Healthy WES.

Każda osoba, która wykona reanalizę w celach profilaktycznych, otrzymuje dostęp do aplikacji IMAGENE.ME, która jest certyfikowanym wyrobem medycznym (CE) stworzonym do wsparcia pacjenta w działaniach prozdrowotnych oraz Raport Predyspozycji Genetycznych, który opisuje wszystkie kluczowe predyspozycje genetyczne, także w obszarze zdrowia.

Pakiet
zawiera
  • Możliwość reanalizy danych genomicznych z innej placówki w celach profilaktycznych. Analiza bioinformatyczna obejmuje 24 000 genów.
  • Identyfikację wszystkich wariantów genetycznych, które występują w sekwencjach genów, interpretację zidentyfikowanych wariantów, opis istotnych wariantów.
  • Raport Predyspozycji Genetycznych – opisujący najbardziej istotne warianty genetyczne związane ze zdrowiem, dietą, urodą, karierą i sportem oraz rekomendacje i zalecenia profilaktyczne.
  • Nielimitowany dostęp do innowacyjnej aplikacji spersonalizowanej profilaktyki zdrowia IMAGENE.ME.
  • Stałą aktualizację raportu o nowe, ważne fakty wynikające z badań naukowych. Jeśli tak się stanie – powiadomimy Cię o tym!
  • Aktualny wynik badania przez całe życie – posiadane dane mogą Ci służyć jako materiał do ponownej reanalizy, korzystając z dowolnego badania diagnostycznego IMAGENE.ME.
Czym jest reanaliza danych?

Reanaliza oznacza – jak wskazuje sama nazwa – ponowną analizę danych, które powstały w wyniku sekwencjonowania genomu lub eksomu. Do wykonania reanalizy nie jest konieczne ponowne wykonywanie badania genetycznego (pobrania próbki i sekwencjonowania genomu/eksomu) – firma opiera się o dane, które zostały dostarczone w formie surowej już po udanym procesie sekwencjonowania.

Czym jest spersonalizowana
aplikacja prozdrowotna IMAGENE.ME?

Aplikacja IMAGENE.ME, z której możesz korzystać zarówno w swoim smartfonie, jak i z pozycji przeglądarki internetowej, to miejsce dostępu do wyników analizy genów w postaci cyfrowego Raportu Predyspozycji Genetycznych.

Na podstawie wyników badania genetycznego oraz informacji o cechach i stylu życia aplikacja IMAGENE.ME podaje spersonalizowane rozwiązania wspierające działania prozdrowotne.

Nasza idea zaawansowanej, spersonalizowanej profilaktyki wynikającej z Twoich genów, jest spójna z naszą ideą profilaktycznego wsparcia naszych pacjentów, o której więcej możesz przeczytać na tej stronie.

certyfikaty
współpracujemy z