wstecz

12.10.2022

Predyspozycje genetyczne do ćwiczeń siłowych. Czy geny wpływają na rozmiar i siłę mięśni?

Często słyszymy w kontekście treningu siłowego, że dobra sylwetka to "kwestia genów". Postanowiliśmy podsumować, ile w tym stwierdzeniu jest prawdy. Na początku warto zacząć od wyraźnego podkreślenia, że naturalnie, u zdrowej osoby największy wpływ na budowę i rozwój mięśni mają treningi oraz dieta – nie ma od tego ucieczki. Wspomniany wpływ mogą mieć jednak także inne elementy, a predyspozycje genetyczne są jednym z tych elementów.
Postęp naukowy dostarcza coraz więcej informacji dotyczących genów związanych z predyspozycjami sportowymi, takimi jak ryzyko urazów, możliwości regeneracyjne organizmu, odpowiedź naszego ciała na dany rodzaj treningu czy też właśnie budowanie masy mięśniowej.

Wśród genów związanych z predyspozycjami do sportów siłowych wymienia się m.in. geny: ACVR2B, ACEACTN3CKMCREM, CNTF, CNTFR, DMD, MSTN, NOS3, PPARA, VDR. Obecność określonych wariantów w tych genach (przypominamy, że geny mamy co do zasady takie same, różnimy się właśnie wariantami) może wpływać na lepsze przystosowanie organizmu do takiego typu treningu. Poznany także został wariant w genie TRHR związany z genetyczną predyspozycją do rozbudowania masy mięśniowej.

Które warianty w wybranych genach mogą wpływać na nasze mięśnie?
  • Jednym z genów mających wpływ na masę mięśni jest gen TRHR. Koduje on receptor hormonu – tyreoliberyny (THR). Hormon ten jest z kolei odpowiedzialny za uwalnianie innego hormonu – tyreotropiny. Kluczową rolą tyreotropiny jest pobudzanie tarczycy do produkcji hormonów, m.in. tyroksyny. Tyroksyna odgrywa ważną rolę we wzroście i rozwoju mięśni szkieletowych. Nawet małe zmiany w aktywności receptora TRHR mogą powodować zaburzenie wiązania tyreoliberyny przez receptor, co może wpłynąć na ograniczenie wzrostu masy mięśniowej u osób trenujących. Badania przeprowadzone na dużej grupie osób wykazały natomiast znaczny wzrost masy mięśniowej w odpowiedzi na trening siłowy u osób z konkretnym wariantem genu TRHR. Badania naukowe dowodzą, że osoby posiadające tę zmianę mogą mieć nawet o 2,7 kg wyższą beztłuszczową masę ciała, co przekłada się na wyższą masę mięśni. Można więc powiedzieć, że wariant ten daje genetyczne predyspozycje do szybszego rozbudowania masy mięśniowej.
  • Grupa wariantów genu ACVR2B związana jest z predyspozycjami do zwiększenia siły mięśni czworogłowych ud. Gen ACVR2B koduje receptory dla aktywin – białek, które są czynnikami wzrostu i różnicowania komórek, uczestniczą one w wielu kluczowych procesach metabolicznych. Warianty te prawdopodobnie wpływają na zmianę aktywności produktu genu ACVR2B. Przypuszczalny mechanizm tego procesu związany jest z wiązaniem miostatyn przez receptor aktywin. Miostatyna to białko, które odpowiada za hamowanie wzrostu i różnicowania komórek mięśniowych. Sugeruje się, że zmiana aktywności receptora aktywnin może wpływać również na wiązanie miostatyny – bezpośrednio lub przez oddziaływanie na inne białka. Jest to jednak wyłącznie sugerowany mechanizm przyczynowo-skutkowy.
  • Predyspozycje do większej siły mięśni związane są również bezpośrednio z wariantami genu MSTN, kodującego miostatynę. Wynikające z obecności zmian w genie MSTN zaburzenie działania miostatyny może prowadzić do nadmiernego rozwoju komórek mięśniowych, a co za tym idzie – wzrostu masy mięśniowej, przy równoczesnej niewielkiej objętości podskórnej tkanki tłuszczowej. Obecność tej zmiany w genie może przez to wpływać na zwiększoną predyspozycję do bardziej muskularnej sylwetki i, w związku z tym, naturalnie większej siły mięśni.
  • Jeden z wariantów w genie PPARA, który koduje białko PPARα odpowiedzialne za regulację metabolizmu energetycznego lipidów i glukozy, związany jest prawdopodobnie z niższym poziomem białka PPARα (choć nie bezpośrednio, nie jest to wariant przyczynowy) i zahamowaniem procesów oksydacji kwasów tłuszczowych. Obniżony poziom tego białka wpływa na wydolność fizyczną. Przemiany metaboliczne są wówczas beztlenowe, co sugeruje predyspozycje do wykonywania ćwiczeń siłowych. Ponadto wykazano, że u osób posiadających ten wariant genu włókna mięśniowe kurczą się szybciej, co jest korzystną cechą w uprawianiu sportów siłowych.

Ważne zastrzeżenia:
  • A skoro już wspomnieliśmy o wariantach, które mogą wpływać na rozwój mięśni, warto zaznaczyć, że predyspozycje sportowe należą do tzw. cech poligenowych, co oznacza, że na ich wystąpienie ma wpływ wiele polimorfizmów, a nie jedna, konkretna zmiana w pojedynczym genie. Siła efektu wpływu pojedynczych wariantów jest niska i wyjaśnia tylko część zmienności w indywidualnych predyspozycjach sportowych. Na podstawie obecności jednego polimorfizmu nie można precyzyjnie określić możliwości sportowych oraz rodzaju sportu, do którego posiada się szczególne predyspozycje.
  • Istotną informacją jest także to, że badania, w których wykrywane są polimorfizmy związane ze sportem, to głównie badania populacyjne. Jednak to, co jest prawdą na poziomie populacji, może nie być zgodne z indywidualnymi predyspozycjami. Idealnym badaniem byłoby natomiast badanie przeprowadzone na dużej grupie sportowców posiadających wybitne wyniki sportowe w danej kategorii treningowej (np. w treningu siłowym), zachowujących naturalne podejście do treningu, bez środków wspomagających. Tego typu badanie, połączone z analizą genów, mogłoby potencjalnie wykazać więcej powiązań między wariantami genetycznymi a predyspozycjami do uprawiania konkretnego sportu.
  • Warto także zaznaczyć, że na ujawnienie się cech związanych z pewnymi predyspozycjami genetycznymi mają wpływ również czynniki środowiskowe (np. smog, promieniowanie UV) oraz styl życia (np. brak snu, dieta, palenie tytoniu).
Podsumowując – na indywidualne możliwości sportowe, w tym te związane z budowaniem masy mięśniowej, składa się szereg elementów, których dopiero efekt „wypadkowy” może determinować ostateczny poziom siły, wydolności aerobowej i wytrzymałości organizmu.