Dlaczego warto przeprowadzić prekoncepcyjne badania DNA w IMAGENE.ME?
 • Badanie umożliwia poznanie ryzyka wystąpienia chorób uwarunkowanych genetycznie u potomstwa.
 • W przypadku wykrycia zmiany możliwe jest podjęcie decyzji dotyczących prokreacji.
 • Badanie daje szansę szybkiego podjęcia procedur diagnostycznych w czasie ciąży i po porodzie.
 • Poznanie ryzyka wystąpienia choroby u dziecka umożliwia przygotowanie odpowiedniej opieki medycznej.
 • Badanie pomaga w podjęciu decyzji o adopcji dziecka.
Co otrzymasz w ramach badania?
 • Raport medyczny opisujący zidentyfikowane nosicielstwo patogennych lub prawdopodobnie patogennych wariantów genetycznych w obrębie genów analizowanych panelu – w tym także wariantów nowych, dotychczas nieopisanych.
 • Zestaw dodatkowych informacji, obejmujący opis wpływu wariantów na cechę/chorobę, propozycję zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych.
 • Wskazania doświadczonego lekarza specjalisty genetyki klinicznej.
 • Zestaw do samodzielnego pobrania materiału genetycznego w domu.
 • Bezpłatny dostęp do profilaktycznej aplikacji IMAGENE.ME posiadającej certyfikat CE – innowacyjne, rewolucyjne narzędzie wspomagające działania profilaktyczne.
Przykłady analizowanych genów i związanych z nimi chorób
 • mukowiscydoza (gen CFTR);
 • rdzeniowy zanik mięśni (SMA – geny SMN1SMN2);
 • niedosłuch wrodzony (gen GJB2);
 • fenyloketonuria (gen PAH);
 • śmiertelny zespół wrodzonych przykurczów (gen ADGRG6);
 • rybia łuska (gen ABCA12);
 • choroba Canavan (gen ASPA);
 • zespół Pendreda (gen SLC26A4);
 • ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (gen ANO10).

Oferujemy także możliwość dodania genów do panelu analitycznego w ramach personalizacji analizy w zależności od konkretnych wskazań klinicznych lub historii rodzinnej na podstawie skierowania lekarza specjalisty.

Ile genów badamy?

Badanie przeprowadzamy poprzez sekwencjonowanie wszystkich, ponad 24 000 genów w genomie osoby badanej metodą WES, natomiast szczególną uwagę zwracamy na warianty genetyczne w obrębie 2169 genów u kobiet oraz 2002 u mężczyzn. 

Badane geny zostały wytypowane przez międzynarodowe zespoły ekspertów z dziedziny medycyny i genetyki jako szczególnie istotne w przesiewowych badaniach prekoncepcyjnych w kierunku nosicielstwa recesywnych lub sprzężonych z chromosomem X chorób genetycznych.

Co daje badanie w optymalnym pakiecie duo?
 • Wszystkie korzyści badania im.Parent WES single.
 • Możliwość wykorzystania wiedzy o zidentyfikowanych wariantach w diagnostyce prenatalnej oraz preimplantacyjnej.
 • Analizę kombinacji wykrytych zmian u dziecka mogącego być potencjalnym potomstwem badanej pary.
 • Potwierdzenie statusu genetycznego zidentyfikowanych wariantów bezpośrednio w badaniu WES oraz sprawdzenie potencjalnej roli zidentyfikowanych wariantów jako możliwej przyczyny
  choroby.
certyfikaty
współpracujemy z