Dlaczego warto wykonać badanie przesiewowe niemowląt w IMAGENE.ME?
 • Badanie stanowi nowoczesną diagnostykę u dzieci z pozytywnym wywiadem rodzinnym.
 • Badanie umożliwia identyfikację choroby postępującej bezobjawowo/skrycie i/lub z niespecyficznymi objawami.
 • Badanie umożliwia identyfikację choroby początkowo bezobjawowej, której leczenie w wielu przypadkach można rozpocząć przed wystąpieniem objawów.
 • Wykrycie patogennego wariantu genetycznego skraca proces diagnostyczny i umożliwia szybsze wdrożenie odpowiedniego postępowania terapeutycznego.
 • W przypadku wykrycia wariantu, wczesne podjęcie działań terapeutycznych pomaga w większym stopniu zapobiegać negatywnym skutkom choroby.
 • Badanie pozwala na określenie ryzyka genetycznego dla rodziny w kontekście planowania kolejnych ciąż.
Co otrzymasz w ramach badania?
 • Medyczny raport diagnostyczny opisujący zidentyfikowane patogenne lub prawdopodobnie patogenne warianty genetyczne w obrębie genów wytypowanych w specjalnie stworzonym panelu.
 • Zestaw dodatkowych informacji, obejmujący opis wpływu wariantów na możliwość wystąpienia cechy/choroby oraz propozycję zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych.
 • Wskazania doświadczonego lekarza specjalisty genetyki klinicznej.
 • Zestaw do prostego pobrania próbki DNA bez wychodzenia z domu.
Przykłady identyfikowanych chorób

Przykłady analizowanych genów i związanych
z nimi chorób:

 • mukowiscydoza (gen CFTR);
 • rdzeniowy zanik mięśni (SMA – geny SMN1SMN2);
 • niedosłuch wrodzony (gen GJB2);
 • fenyloketonuria (gen PAH);
 • anemia sierpowata (gen HBB);
 • dystrofia mięśniowa (np. geny – LAMA2, PLEC, POMGNT1);
 • choroba Taya i Sachsa (gen HEXA);
 • niedobór biotynidazy (gen BTD);
 • ciężki złożony niedobór odporności (np. geny – DCLRE1C,
  ADA, IL2RG);
 • zespół Ehlersa i Danlosa (np. geny – COL5A1, COL3A1, COL5A2).

Badanie obejmuje także geny związane z występowaniem padaczek o wczesnym początku oraz 71 genów związanych z chorobami objętymi rządowym programem badań przesiewowych noworodków w Polsce.

Oferujemy także możliwość dodania genów do panelu analitycznego w ramach personalizacji analizy w zależności od konkretnych wskazań klinicznych lub historii rodzinnej na podstawie skierowania lekarza specjalisty.

Które geny badamy?

Badamy 1155 genów z definitywnymi lub mocnymi dowodami na powodowanie wysoce penetrujących zaburzeń o początku w dzieciństwie, dla których profesjonalne wytyczne lub opinie zespołów ekspertów określiły, że podjęcie nieinwazyjnych działań może zapobiec negatywnym skutkom choroby.

Zakres badania został opracowany z uwzględnieniem genów wyselekcjonowanych przez międzynarodowe grupy ekspertów specjalizujących się w ustanawianiu najwyższej jakości standardów do wykonywania wielkoskalowych genetycznych badań przesiewowych noworodków i niemowląt, pochodzących z wiodących instytucji naukowych i klinicznych.

Podstawy naukowe badania; wskazania instytucji:

 • Mass General Brigham;
 • The Broad Institute of MIT and Harvard, Cambridge, Massachusetts, USA;
 • Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA;
 • Department of Genetics, University of North Carolina
  at Chapel Hill School of Medicine, USA;
 • National Health Service – Genomic Medicine Service, Wielka Brytania.

Wytypowane zestawy genów zostały opisane w szeregu publikacji naukowych:

 • DeCristo D. i wsp., 2021 – Genome Medicine, PMID: 33781310;
 • Stark i wsp., 2021 – The American Journal of Human Genetics, PMID: 34329581;
 • Milko L. i wsp., 2019 – The Journal of Pediatrics, PMID: 30851990;
 • Ceyhan-Birsoy O. i wsp., 2017 – Genetics in Medicine, PMID: 28079900.
certyfikaty
współpracujemy z