Fundusze Europejskie

Polskie Mosty Technologiczne

Przedsiębiorstwo IMAGENE.ME SPÓŁKA AKCYJNA otrzymało dofinansowanie na realizację grantu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Głównym celem projektu jest stworzenie oraz wdrożenie strategii ekspansji na rynek USA.

Efektem projektu będzie rozpoczęcie procesu ekspansji zagranicznej w USA, wzrost konkurencyjności firmy, pozyskane nowych klientów, wzrost liczby odbiorców, zdobycie nowego rynku zagranicznego.

Wartość projektu: 200 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 200 000,00 PLN